ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาจารย์วรวรรณ สายงาม
Name : Miss.Worawan Saingam
ตำแหน่งวิชาการ : -
E-mail : worawan_sai@hotmail.com
fax : -
ที่อยู่ที่ทำงาน : 52/347 คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 0804869600
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : เภสัชศาสตรบัณฑิต ปีที่จบ 2550 อุบลราชธานี ประเทศไทย
ปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่จบ 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก: - ปีที่จบ - - ประเทศ-
bursa escort bursa escort