ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นายผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
Name : Mr.Phat Pisitkasem
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : phat.p@rsu.ac.th
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 เมืองเอก หลักหก ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 029972222 ต่อ 4039
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการการผลิต) ปีที่จบ 2542 เกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการนวัตกรรม) ปีที่จบ 2544 มหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก: ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) ปีที่จบ 2557 รามคำแหง ประเทศไทย
bursa escort bursa escort