ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ปัญญา มณีจักร์
Name : Mr.
ตำแหน่งวิชาการ :
E-mail : ไม่ระบุ
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : ปีที่จบ 0 ประเทศ
ปริญญาโท : ปีที่จบ 0 ประเทศ
ปริญญาเอก: ปีที่จบ 0 ประเทศ
bursa escort bursa escort