ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 26 ก.พ. 2562 11:21:39

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมได้ที่ www.nrct.go.th และส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 517, 530 หรือ E-mail: rinudom@nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย