ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า
Posted by : Admin วันที่ : 11 ธ.ค. 2561 10:32:10

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 590, 591

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย