ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ
Posted by : Admin วันที่ : 04 มิ.ย. 2563 11:05:58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย 5 สาขา อาชีพ คือ
1. สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
3. สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4. สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
5. สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: ket_kampong@hotmail.com โทร 082-895-5291 
 
 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


bursa escort bursa escort