ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่นที่ 2
Posted by : Admin วันที่ : 26 เม.ย. 2561 11:50:37

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th 
ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561    

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle