ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯ
Posted by : Admin วันที่ : 26 เม.ย. 2561 11:46:13

จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯ 3 โครงการ คือ
    1.  "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์"  รุ่นที่ 5     อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561                 รายละเอียดเพิ่มเติม
    2. "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่งที่ 21     อบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฏาคม 2561     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3. "การสร้างเครื่องมือการวิจัย"       อบรมระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561                                             รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle