ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3-5
Posted by : Admin วันที่ : 20 มี.ค. 2561 09:10:21

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3-5 
รายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้
     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 - 19.00
     รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 - 19.00
     รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 - 19.00 
สถานที่อบรม ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick/
ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
 

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle