ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.ค. 2560 10:18:51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดอบรม ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน อารบิก สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปนตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th, www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022 – 2024 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle