ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.ค. 2560 10:17:01

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรกรม R ในการปฏิบัติงานและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_traning สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4375-4423, 081-661-0475 หรือ E-mail: phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle