ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
Posted by : Admin วันที่ : 20 มิ.ย. 2560 09:55:23

วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ

1. เรื่อง “ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยเป็นที่เชื่อถือ” ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560

    ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท    

2. เรื่อง “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2560

    ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ E-mail: kunyanin002@gmail.com โทร 0-2218-8230 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle