ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18
Posted by : Admin วันที่ : 30 ส.ค. 2564 10:55:35

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกาาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 092-269-3377 หรือ kpspic@ku.ac.thkpsrnp@ku.ac.th

A back porch door surround by vines.

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ