News

News / External / Academic conference


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
Posted by : Admin Academic conference Share Facebook

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10" ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.benjamitvichakarn2020.org ส่งบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-819-999 ต่อ 9856 หรือ E-mail: benjamitvichakarn.2020@gmail.com

 

Last of News Academic conference


bursa escort bursa escort