ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10
Posted by : Admin วันที่ : 20 ก.ย. 2562 10:51:00

✳มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 (Payap University Research Symposium 2020) ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ http://symposium.payap.ac.th/sympos_formadd.html ส่งผลงานภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-851478-86 ต่อ 7202 หรือ E-mail: symposium@payap.ac.th

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle