ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15
Posted by : Admin วันที่ : 29 ส.ค. 2562 16:12:21

✳มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรม" ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกาาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียบรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research และส่งเอกสารบทความวิจัย (Word/PDF) ส่งบทความภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2563-5252 ต่อ 5017 หรือ  E-mail: wturesearch@gmail.com

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle