ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
Posted by : Admin วันที่ : 19 ส.ค. 2562 14:56:03

✳มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/ ส่งบทความภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5446-6666 ต่อ 1047, 08-2629-1970 หรือ E-mail: prconference@up.ac.th
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle