News

News / External / Academic conference


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"
Posted by : Admin Academic conference Share Facebook

✳สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" (ฺฺBeyond Disruptive Technology) ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2574-7435 ต่อ 2208 

 

Last of News Academic conference


bursa escort bursa escort