ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10
Posted by : Admin วันที่ : 14 ส.ค. 2562 15:13:56

✳มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 042-772-285, 087-9478934, 089-711-2301 และ E-mail: i-seec2016@rmuti.ac.th

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle