ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 256
Posted by : Admin วันที่ : 31 พ.ค. 2562 14:42:42

✳มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562✳

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมงาน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3874-799, 0-3810-222 ต่อ 2561-2562 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ