ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10 )
Posted by : Admin วันที่ : 28 พ.ค. 2562 15:31:30

✳มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10 )
ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานสามารถส่งบทความได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/ โดยบทคัดย่อส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และบทความฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 042-772-285 หรือ i-seec2016@rmuti.ac.th 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ