ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
Posted by : Admin วันที่ : 10 ม.ค. 2562 13:08:44

✳สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้✳

       1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
           - วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
           - วันที่ 5 - 6  กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
     2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" 
ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาฯ สามารถลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 517, 530
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ