ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 08 ม.ค. 2562 14:54:44

✳มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562✳

ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Department)" ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference ส่งบทความภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-609-6000 ต่อ 7254, 081-540-7304 และ 086-481-5005
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ