ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 04 ธ.ค. 2561 11:55:37

สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2562 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019-SSIS ในหัวข้อ "The Multidisciplinary Edge in the Disruptive Word" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2019.nida.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3325-6 หรือ E-mail: ICADA4papers@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle