ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
Posted by : Admin วันที่ : 22 พ.ย. 2561 10:33:56

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
ในหัวข้อ "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบบทความ (template) ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/Con7/index.html ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มได้ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 032-261790 ต่อ 1079-1085 หรือ 081-358-8386 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle