ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 05 พ.ย. 2561 09:17:20

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562

ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2504-7588-9 หรือๅ E-mail: stouconference@stou.ac.th  
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ