ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
Posted by : Admin วันที่ : 18 ต.ค. 2561 10:05:14

มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21" 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความได้ที่ E-mail: nirc2019.bru.ac.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-4461-1221 ต่อ 7501, 7402 , 086-468-1656 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ