ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 07 ส.ค. 2561 16:11:25

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ในหัวข้อเรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0"
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออน์ไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th
ส่งบทความภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ