ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยสงขลานคตรินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ the 7th PSU Education Conferenc
Posted by : Admin วันที่ : 16 ก.ค. 2561 14:20:36

✳มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ the 7th PSU Education Conference 
ระหว่างวันที่ 16 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานขรินทร์ 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งผลงานวิจัยได้ที่ www.psued.org ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 
 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ