ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 201
Posted by : Admin วันที่ : 16 ก.ค. 2561 14:17:53

 
✳มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 
ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ