ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลับนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
Posted by : Admin วันที่ : 05 ก.ค. 2561 11:15:27

มหาวิทยาลับนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14: University In Disruptive Era

ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc14 
สมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-5596-8641 หรือ E-mail: nrc@nu.ac.th 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ