ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 13:53:14

✳มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission Control and Climate Chang (I-CIPEC 2018) 
ระหว่างวันที่ 18-2 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ 
ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ www.icipec2018.org
ส่งบทความภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ