ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกาาศาสตร์ ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:38:11

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกาาศาสตร์ ประจำปี 2561
     ภายใต้หัวข้อ "ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" 
    ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
    ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.shmuconference.com 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ