ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Posted by : Admin วันที่ : 04 ธ.ค. 2561 11:32:49

????มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็น นิสิตนักศึกษาสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรชั้นบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนได้ที่ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2357-3155 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle