ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Posted by : Admin วันที่ : 01 พ.ย. 2561 10:48:49

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฏหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาโดยมีรายละเอียดทุนดังนี้
 
     - ทุนระดับปริญญาโท   ทุนละ  50,000 บาท
     - ทุนระดับปริญญาเอก   ทุนละ 100,000 บาท 
 
ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2141-7675, 0-2141-7681 
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle