ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุดการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Posted by : Admin วันที่ : 11 ก.ย. 2561 11:04:03

????????สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุดการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562????????

ประเด็นการวิจัยที่ให้ทุน ได้แก่
1. การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล
5. อื่นๆ เช่น การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด TQM
 
ผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.onesqa.or.th/th/index.php 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2216-3955 ต่อ 226
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle