ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
Posted by : Admin วันที่ : 01 เม.ย. 2564 14:59:42

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.grad.ssru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2 160-1174-75 หรือ E-mail: grad@ssru.ac.th

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ