ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 01 เม.ย. 2564 14:57:14

DPU ICBISS 2021

วิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ชื่อ DPU International Conference on Business Innovation and Social Science 2021 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/icbis2021/ ส่งบทความภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-954-7300 หรือ Email: caic_conference@dpu.ac.th

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ