ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
Posted by : Admin วันที่ : 31 มี.ค. 2564 16:30:44

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อร่วมนำเสนอสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/#/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2649-5000 หรือ Email: ipswuoffice@gmail.com 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


bursa escort bursa escort