ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
Posted by : Admin วันที่ : 15 ธ.ค. 2563 14:21:00

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ เปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่วชาติ ที่เว็บไซต์ www.nriis.in.th ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-1370 ต่อ 408, 418 หรือ E-mail: graduate.nrct@nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม