ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Posted by : Admin วันที่ : 15 ธ.ค. 2563 11:51:16

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดนกำหนดออกวารสารฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-203177-8 หรือ E-mail: kkuirj.online@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


bursa escort bursa escort