ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 9
Posted by : Admin วันที่ : 04 ธ.ค. 2563 14:11:54

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 9 "สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" และระดับนานาชาติ ICIIM 2021 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 ศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2021/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 032-720-536-543 ต่อ 1079-1089

รายละเเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


bursa escort bursa escort