ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 01 ธ.ค. 2563 13:36:16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "Progress in Applied Science and Technology" เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการให้กว้างมากขึ้น โดยดำเนินการเผยแพร่บทความในรูปแบบภาษาอังกฤษในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา

  • Biology and Bioresource technology
  • Pure and Applied Chemistry
  • Physics and Applied Physics
  • Information and Communications Technology
  • Mathematics and Applied Statistics
  • Food Science and Technology Management 

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2549-4176, 4164 หรือ scitechrmutt@rmutt.ac.th และ podjarin@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


bursa escort bursa escort