ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกาาปลอดบุหรี่ ปี 2564
Posted by : Admin วันที่ : 01 ธ.ค. 2563 13:30:41

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564 ผู้ที่สนใจส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2716-6556, 0-2716-6961, 081-985-2699, 089-257-2880 หรือ E-mail: smokefreeu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

bursa escort bursa escort