ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 29 ต.ค. 2563 15:56:33

Alternate text

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 3 เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ E-Journal ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/index สอบถามรายละเอียดโทร 034-341-549, 098-269-9225 

 

 

 

 

 

วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยโดยจัดทำเป็น วารสารแบบ E-Journal กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และธันวาคม) ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal/index.php/e-journal/journal-of-social-sciences-and-liberal-arts-kasetsart-university สอบถามรายละเอียดโทร 034-341-549, 098-269-9225 

 

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


bursa escort bursa escort