ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 07 ต.ค. 2563 11:00:36

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ อาคาร President ชั้น 4 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.umt.ac.th/academic_conference_2020/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 097-326-9713

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


bursa escort bursa escort