ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่การศึกษาภายใต้โครงการจัดทำและปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
Posted by : Admin วันที่ : 02 ก.ย. 2563 11:25:30

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักนโยบายและพัฒนาแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูมบี ชั้น 11 โดรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาภายใต้โครงการฯ เพื่อเผยแพร่ผลการจัดทำทะเบียนสถาพชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และการปรับปรุงทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 E-mail: onep.biosafety@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2265-6561, 0-2265-6562

รายละเอียดเพิ่มเติม

bursa escort bursa escort