ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


วช. เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
Posted by : Admin วันที่ : 03 ส.ค. 2563 14:51:53

วช. เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" จำนวน 2 ครั้ง 

⏭ครั้งที่ 30-2-2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563
⏭ครั้งที่ 31-3-2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูท ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ สพสว.  https://labanimals.nrct.go.th พร้อมส่งเอกสารแบบคำขอและหลักฐานประกอบการยื่นฯ ทางไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนการอบรมท่านละ 600 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 621 หรือ E-mail: labanimals@nrct.go.th
 
bursa escort bursa escort