ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Posted by : Admin วันที่ : 15 ก.ค. 2563 11:21:19

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สาธารณชนและวงวิชาการ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3272-0536-9 ต่อ 1080 หรือ E-mail: stij.mcru@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


bursa escort bursa escort