ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพช.) ประกาศรัับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563
Posted by : Admin วันที่ : 08 พ.ค. 2563 15:17:34

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพช.) ประกาศรัับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23.59 น.) ศึกาษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2117-6459, 0-2117-644 
 
bursa escort bursa escort